Servicebureau Filmrechten (SBF)

Voor de uitvoering van haar werkzaamheden maakt SEKAM Video gebruik van het Servicebureau Filmrechten (SBF), gevestigd aan de Oostenburgervoorstraat 94-96 te Amsterdam.

Het servicebureau draagt onder meer zorg voor de repartitie en distributie van thuiskopiegelden aan rechthebbenden. Hiervoor maakt SBF gebruik van een online applicatie en database waarin de werken en rechten van de bij SEKAM Video geregistreerde producenten direct kunnen worden vastgelegd.

Met behulp van deze applicatie kunt u filmwerken aanmelden en aangeven over welke relevante rechten u beschikt. Zo kunt u direct aanspraak maken op een vergoeding zodat SBF een creditnota en specificatie kan aanmaken. Deze specificatie kunt u vervolgens online raadplegen en accorderen voor betaling. De creditnota’s en specificaties zijn ten behoeve van uw administratie te downloaden. Dit zorgt voor een transparant repartitieproces: de rechthebbende heeft zo altijd inzicht in zijn of haar portefeuille.

Het is hierbij van belang dat u filmwerken en filmrechten tijdig bij ons meldt en zelf zorg draagt voor een juiste registratie. SEKAM Video keert pas een vergoeding uit wanneer de filmwerken zijn aangemeld via deze online applicatie

Contact

Het Servicebureau Filmrechten is bereikbaar per:

Telefoon:
+31(0)20 6765088

Email:
info@sbfonline.nl

Web:
www.sbfonline.nl