De bestuursleden van SEKAM Video zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en Filmproducenten Nederland (FPN). 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Willem Zijlstra, op voordracht NCP

Secretaris:
Gamila Ylstra, op voordracht FPN

Penningmeester:
Paul de Man, op voordracht NCP 

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

E-mail: 
info@sekam.org