De bestuursleden van SEKAM Video zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA).

Met ingang van 2 februari 2022 wordt het bestuur gevormd door vier natuurlijke personen, drie Niet uitvoerend bestuurders en één Uitvoerend bestuurder. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar. Het bestuur bestaat uit:

Uitvoerend bestuurder:
Gamila Ylstra

Voorzitter:
Edwin van der Veen (NCP)

Penningmeester:
Arie Landsmeer (NCP)

Secretaris:
Jacqueline Gerritsma (NAPA)

 

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

Correspondentie
Schriftelijke correspondentie aan SEKAM Video kunt u adresseren aan het bestuur, postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekamvideo.org

Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl