SEKAM Video int auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdeelt deze gelden onder de bij haar geregistreerde producenten van die film- en televisiewerken.

Hierbij gaat het om vergoedingen die producenten zelf niet kunnen innen, zoals de thuiskopieheffing. Deze vergoeding wordt door consumenten betaald bij de aanschaf van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica waarop of waarmee gekopieerd kan worden.

SEKAM Video is door Stichting de Thuiskopie aangewezen als verdeelorganisatie van thuiskopievergoeding aan producenten.

Omdat de thuiskopievergoeding voortvloeit uit de Auteurswet, hoeven producenten zich niet aan te sluiten bij SEKAM Video. Registratie als rechthebbende is echter wel noodzakelijk om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Klik hier om u als rechthebbende te registreren >

SEKAM heeft een Q&A opgesteld voor een aantal
belangrijke onderwerpen. De vragen en antwoorden zijn op deze pagina te vinden

Volgens de Auteurswet mag iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken van het werk van auteursrechthebbenden. Om hen gedeeltelijk te compenseren voor de inkomsten die zij hierdoor mislopen, bestaat de thuiskopievergoeding.

Deze vergoeding komt voort uit de heffing die consumenten betalen bij de aanschaf van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of andere consumentenelektronica waarop of waarmee gekopieerd kan worden. Stichting de Thuiskopie is door de overheid aangewezen als de instantie die belast is met de inning en verdeling van de thuiskopievergoeding. Dit gebeurt ieder kwartaal.

Stichting de Thuiskopie verdeelt de vergoeding onder organisaties van rechthebbenden (waaronder SEKAM Video). Die zorgen er op hun beurt voor dat de gelden terecht komen bij de makers die zij vertegenwoordigen. Zo verdeelt SEKAM Video de thuiskopievergoedingen onder producenten van film- en televisiewerken.

Het hierboven beschreven systeem van de thuiskopievergoeding is van groot belang voor de hedendaagse informatiemaatschappij. Iedereen wil weleens muziek of een film kopiëren uit het almaar toenemende aanbod. Het bestaan van de thuiskopievergoeding, en daarmee van Stichting de Thuiskopie, zorgt voor het passend compenseren van de rechthebbenden zoals de wet dit voorschrijft. Hierdoor kunnen de rechthebbenden nieuwe werken blijven ontwikkelen voor de gebruikers.

Meer informatie: www.thuiskopie.nl

SEKAM Video hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van Nederlandse rechten-organisaties. Ook heeft SEKAM Video zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheers-organisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.

Sinds 2011 is SEKAM Video gecertificeerd met het CBO-Keurmerk  van brancheorganisatie VOI©E. Dit keurmerk voor collectieve beheersorganisaties (CBO’s) wordt jaarlijks verleend op advies van een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut.
Organisaties die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen komen voor het CBO-keurmerk in aanmerking.

Bij de toekenning van het CBO-keurmerk staan normen voor integer bestuur, transparantie en inspraak van de rechthebbenden hoog in het vaandel. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de serviceverlening en de aanwezigheid van een uniforme klachten- en geschillenregeling. SEKAM Video voldoet aan deze voorwaarden.
Bekijk hier de meest recente versie van de keurmerkcriteria. Lees hier meer over het CBO-keurmerk.

  

U vindt hier een link naar het jaarverslag 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017, 2018 en 2019.