SEKAM Video int auteursrechtelijke vergoedingen voor audiovisuele werken en verdeelt deze gelden onder de bij haar geregistreerde producenten van die film- en televisiewerken.

Hierbij gaat het om vergoedingen die producenten zelf niet kunnen innen, zoals de thuiskopieheffing en leenrechtvergoeding. Deze vergoedingen worden geïncasseerd door Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht die SEKAM Video hebben aangewezen als verdeelorganisatie van respectievelijk thuiskopievergoedingen en leenrechtvergoedingen aan producenten.

De Thuiskopievergoeding wordt door consumenten betaald bij de aanschaf van blanco beeld- of geluidsdragers, telefoons, hardware of consumentenelektronica waarop of waarmee gekopieerd kan worden. De leenrechtvergoeding wordt o.m. door openbare bibliotheken afgedragen als auteursrechtelijk beschermde werken zoals films of tv-programma’s worden uitgeleend aan consumenten.

Omdat de thuiskopievergoeding en leenrechtvergoeding  voortvloeien uit de Auteurswet, hoeven producenten zich niet aan te sluiten bij SEKAM Video. Registratie als rechthebbende is echter wel noodzakelijk om voor een vergoeding in aanmerking te komen.

Klik hier om u als rechthebbende te registreren >

SEKAM Video heeft een Q&A opgesteld voor een aantal
belangrijke onderwerpen. De vragen en antwoorden zijn op deze pagina te vinden

Volgens de Auteurswet mag iedereen voor eigen oefening, studie en gebruik een kopie maken van het werk van auteursrechthebbenden. Om hen gedeeltelijk te compenseren voor de inkomsten die zij hierdoor mislopen, bestaat de thuiskopievergoeding. Stichting de Thuiskopie is door de overheid aangewezen als de instantie die belast is met de inning en verdeling van de thuiskopievergoeding.

Als auteursrechtelijk beschermde werken zoals films of televisiewerken ter beschikking worden gesteld door middel van uitlenen, dienen de rechthebbenden zoals producenten een billijke vergoeding te ontvangen. Het recht op deze vergoeding heet leenrecht.
De Stichting Leenrecht is aangewezen om deze wettelijke vergoeding te innen.

Stichting de Thuiskopie en Stichting Leenrecht verdelen de vergoeding onder organisaties van rechthebbenden (waaronder SEKAM Video). Die zorgen er op hun beurt voor dat de gelden terecht komen bij de makers die zij vertegenwoordigen. Zo verdeelt SEKAM Video de thuiskopie- en leenrechtvergoedingen onder producenten van film- en televisiewerken.

Het hierboven beschreven systeem van de thuiskopie- en leenrchtvergoeding is van groot belang voor de hedendaagse informatiemaatschappij. Iedereen wil weleens muziek of een film lenen of kopiëren uit het almaar toenemende aanbod. Het bestaan van de thuiskopie- en leenrechtvergoedingenzorgt voor het passend compenseren van de rechthebbenden zoals de wet dit voorschrijft. Hierdoor kunnen de rechthebbenden nieuwe werken blijven ontwikkelen voor de gebruikers.

Meer informatie: www.thuiskopie.nl en www.leenrecht.nl

SEKAM Video hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van Nederlandse rechten-organisaties. Ook heeft SEKAM Video zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.

Sinds 2011 is SEKAM Video gecertificeerd met het CBO-Keurmerk van brancheorganisatie VOI©E. Dit keurmerk voor collectieve beheersorganisaties (CBO’s) werd jaarlijks verleend op advies van een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut. Na 2023 is dit keurmerk vervallen en zijn binnen VOI©E richtlijnen ontwikkeld voor het interne toezicht op nalevering van wettelijke en bestuurlijke normen op basis van zelfregulering.

 

 

 

 

 

 

 

U vindt jaarverslagen door op een jaartal te klikken:

2016 , 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021