CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. Het CFAP is in 2013 opgericht.

Bestuur

Het huidige bestuur van CFAP wordt gevormd door bestuursleden van SEKAM Video, met de volgende taakverdeling:

Voorzitter: Willem Zijlstra
Penningmeester: Paul de Man
Secretaris: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31(0)20 6765 088

Reglement

In het reglement van CFAP staat beschreven op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, hoe deze worden beoordeeld en aan welke verplichtingen aanvragers/begunstigden dienen te voldoen.

Reglement
Download hier het reglement van CFAP >

Statuten
Download hier de statuten van CFAP >

Jaarrekening
Jaarlijks wordt de jaarrekening van CFAP door EY accountants beoordeeld en voorzien van een beoordelingsverklaring.  De verkorte versie is hier te vinden.

CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. Het CFAP is in 2013 opgericht.

Bestuur

Het huidige bestuur van CFAP wordt gevormd door bestuursleden van SEKAM Video, met de volgende taakverdeling:

Voorzitter: Willem Zijlstra
Penningmeester: Paul de Man
Secretaris: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31(0)20 6765 088

Reglement

In het reglement van CFAP staat beschreven op welke wijze subsidieaanvragen kunnen worden ingediend, hoe deze worden beoordeeld en aan welke verplichtingen aanvragers/begunstigden dienen te voldoen.

Reglement
Download hier het reglement van CFAP >

Statuten
Download hier de statuten van CFAP >

Jaarrekening
Jaarlijks wordt de jaarrekening van CFAP door EY accountants beoordeeld en voorzien van een beoordelingsverklaring.  De verkorte versie is hier te vinden.