CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. Het CFAP is in 2013 opgericht.

Bestuur

Het huidige bestuur van CFAP wordt gevormd door bestuursleden van SEKAM Video, met de volgende taakverdeling:

Voorzitter: Edwin van der Veen

Penningmeester: Arie Landsmeer

Secretaris: Jacqueline Gerritsma

Dagelijkse leiding: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31(0)20 6765 088

CFAP website

CFAP heeft een eigen website: www.cfap.nl

Op de site is meer informatie over het fonds te vinden en de door CFAP verstrekte subsidies en activiteiten. CFAP stelt naast subsidies ook beurzen ter beschikking aan producenten voor deelname aan gerenommeerde internationale opleidingen en workshops. Aanvragen voor subsidies of een beurs kunnen worden ingediend via het formulier op de site. Tevens reikt CFAP jaarlijkse een vakprijs uit aan een onderscheidende film- of televisieproducent. Producenten kunnen worden voorgedragen voor de vakprijs door vakgenoten via de website.

CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele doeleinden.

Deze gelden worden gestort in een door de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) te beheren fonds. Het CFAP is in 2013 opgericht.

Bestuur

Het huidige bestuur van CFAP wordt gevormd door bestuursleden van SEKAM Video, met de volgende taakverdeling:

Voorzitter: Willem Zijlstra
Penningmeester: Paul de Man
Secretaris: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland
Telefoon: +31(0)20 6765 088

Reglement

CFAP heeft een eigen website: www.cfap.nl

Op de site is meer informatie over het fonds te vinden en de door CFAP verstrekte subsidies en activiteiten. CFAP stelt naast subsidies ook beurzen ter beschikking aan producenten voor deelname aan gerenommeerde internationale opleidingen en workshops. Aanvragen voor subsidies of een beurs kunnen worden ingediend via het formulier op de site. Tevens reikt CFAP jaarlijkse een vakprijs uit aan een onderscheidende film- of televisieproducent. Producenten kunnen worden voorgedragen voor de vakprijs door vakgenoten via de website.