CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele en educatieve doeleinden.
Sinds juli 2023 is de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) gefuseerd met SEKAM Video. De fondsactiviteiten worden onder de naam CFAP voortgezet.

Bestuur

Het bestuur van SEKAM Video is verantwoordelijk voor CFAP, met de volgende taakverdeling:

Toezichthouders
Voorzitter: 
Edwin van der Veen

Penningmeester: Arie Landsmeer

Secretaris: Jacqueline Gerritsma

Dagelijks bestuur: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland

Telefoon: 
+31(0)20 6765 088

CFAP website

CFAP heeft een eigen website: www.cfap.nl

Op de site is meer informatie beschikbaar over door CFAP verstrekte subsidies en activiteiten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via het formulier op de website. Tevens reikt CFAP jaarlijkse een vakprijs uit aan een onderscheidende film- of televisieproducent. Producenten kunnen worden voorgedragen voor de vakprijs door vakgenoten via een voordrachtfomulier op de website wordt gepubliceerd.

CFAP

Zoals vastgelegd in het repartitiereglement bestemt SEKAM Video een gedeelte van de te verdelen gelden voor sociaal-culturele en educatieve doeleinden.
Sinds juli 2023 is de Stichting Cultureel Fonds Audiovisuele Producenten (CFAP) gefuseerd met SEKAM Video. De fondsactiviteiten worden onder de naam CFAP voortgezet.

Bestuur

Het bestuur van SEKAM Video is verantwoordelijk voor CFAP, met de volgende taakverdeling:

Toezichthouders
Voorzitter: 
Edwin van der Veen

Penningmeester: Arie Landsmeer

Secretaris: Jacqueline Gerritsma

Dagelijks bestuur: Gamila Ylstra

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland

Telefoon: 
+31(0)20 6765 088

Reglement

CFAP heeft een eigen website: www.cfap.nl

Op de site is meer informatie over door CFAP verstrekte subsidies en activiteiten. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend via het formulier op de site. Tevens reikt CFAP jaarlijkse een vakprijs uit aan een onderscheidende film- of televisieproducent. Producenten kunnen worden voorgedragen voor de vakprijs door vakgenoten via een voordrachtfomulier op de website wordt gepubliceerd.