Contact

De bestuursleden van SEKAM Video zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Onafhankelijke Televisie Producenten (OTP) en Filmproducenten Nederland (FPN). 

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Ruud van Breugel, afgevaardigde OTP

Secretaris:
Ate de Jong, afgevaardigde FPN.

Penningmeester:
Dick van der Graaf, afgevaardigde OTP

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Postadres:
Postbus 581
1000 AN AMSTERDAM
Nederland

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

E-mail: 
info@sekam.org